Portfolio

COA logo

Sr. Communicatieadviseur
Sociaal Domein

Heden

 • Advisering management en medewerkers sociaal domein
 • Opstellen Communicatiestrategie Sociaal Domein
 • Implementatie nieuw Jeugdzorgmodel
 • Participatietrajecten met inwoners
 • Communicatiekanalen ontwikkelen t.b.v. de diverse stakeholders uit het sociaal domein
COA logo

Districts
communicatie-adviseur

Maart 2019 – Juni 2022

 • Communicatieadviseur en woordvoerder van het district Midden- en Zuidoost- Brabant
 • Advisering management
 • Communicatieve begeleiding jaarlijks evenement Regio in Beeld
 • Samenwerking met organisaties op de arbeidsmarkt
Gemeente Eindhoven logo

Communicatieadviseur en woordvoerder wethouder

Mei 2016 – Oktober 2018

 • Woordvoering tbv wethouder Jeugd &Onderwijs/Verkeer en Vervoer
 • Projectcommunicatie over thema’s Smart Mobility, duurzaamheid en Jeugdzorg
 • Bestuurscommunicatie
 • Advisering over de thema’s in de portefeuille van de wethouder
 • Voorbereiding speeches en openbare optredens
 • Handling social media
COA logo

Communicatieadviseur en woordvoerder

November 2015 – Mei 2016

 • (Landelijke) woordvoering
 • Communicatiepannen opstellen met diverse gemeenten over komst asielzoekerscentra
 • Informatieavonden over komst Azc’s in het hele land mee organiseren en regionale pers te woord staan
 • Issuemanagement
 • Advisering over pers- en mediabeleid
Provincie Utrecht logo

Adviseur
Bestuurscommunicatie en woordvoerder gedeputeerde/bestuurder

November 2012 – Oktober 2015

 • Communicatieve begeleiding fusieplannen 3 provincies
 • Speeches en presentaties voorbereiden
 • Advisering gedeputeerde
 • Pers- en nieuwsberichten alsmede online communicatie
 • Regie op de communicatie van de beleidsvelden van de bestuurder:
  (Jeugdzorg, Cultuur, Bestuur, Communicatie en Strategie) in samenwerking met de portefeuillekolom
Gemeente Bernheze logo

Interim teamcoördinator communicatie

Januari 2012 – November 2012

 • Persgesprekken/woordvoering/persberichten
 • Burgerparticipatie
 • Gemeentelijke fusieplannen
 • Crisiscommunicatie
 • Factor C
 • Online communicatie en social media
 • Advisering B&W
 • Projectcommunicatie duurzaamheid
 • Intern communicatieprogramma: ‘Samen maken we het verschil’
Provincie Gelderland logo

Strategisch communicatieadviseur
decentralisatie Jeugdzorg

September 2010 – Januari 2012

 • Strategische advisering afdeling en Gedeputeerde
 • Strategische en tactische advisering over programma’s
 • Jeugdzorg (w.o. decentralisatie Jeugdzorg), zorg/welzijn en Sport (Vitale samenleving)
 • Factor C
 • Olympisch Plan Sport 2016
 • Pilot social media in diverse projecten
 • Schrijven strategische communicatieplannen en aansturing en (gedeeltelijk) uitvoering hiervan
Provincie Noord-Brabant

Coördinator communicatie directie Sociaal en Culturele Ontwikkeling (SCO)

Februari 2007 – September 2008

 • Coördinatie en aansturing team communicatie SCO
 • Strategische advisering directie en Gedeputeerde over sociale en culturele speerpunten
 • Coördinatie Week van de Jeugdzorg Brabant
 • Coördinatie diverse campagnes
 • Opzetten van communicatietrainingen voor medewerkers
 • Opstellen strategisch communicatieplan voor afdeling SCO
 • Opstellen intern communicatieplan; cultuurverandering binnen de afdeling
Provincie Limburg logo

Sr. communicatieadviseur
reconstructie platteland

2003

 • Communicatieve begeleiding van de Reconstructie van het
  platteland in Noord- en Midden-Limburg (planvormingsfase)
 • Strategisch communicatieplan
 • Coördinatie en aansturing communicatieactiviteiten
 • Aansturing campagneteam
 • Advisering van de verantwoordelijke deputé
Share This