Referenties

Lees meer over mijn referenties:

 

Adviseur Bestuurscommunicatie bij provincie Utrecht (2013/2015)

In de functie van communicatieadviseur en woordvoerder Gedeputeerde/bestuurder Pennarts

 • regie op en advisering over communicatie op alle beleidsvelden van de portefeuille
 • coördinatie en begeleiding van communicatie omtrent het fusieplan van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland
 • advisering over inzet social media
 • advisering en profilering bestuurder
 • voorbereiding en uitwerking speeches en presentaties
 • schrijven en redigeren van pers- en nieuwsberichten
 • onderhouden en uitbreiden van media

ReferentieMariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht:

Caroline is betrokken, professioneel een heeft een uitstekend gevoel voor politieke context. Daarnaast heeft ze een groot netwerk dat ze effectief weet te benutten. Wij hebben 3 jaar heel fijn samengewerkt op basis van vertrouwen, humor en de wens om waar mogelijk het beste resultaat te halen.

 

 

Decentralisatie Jeugdzorg bij provincie Gelderland (2011/2012)

In de functie van strategisch communicatie adviseur 
Het opstellen van een meerjaren communicatieplan jeugdzorg, met daarin:

 • advisering over de rol van de provincie en de gedeputeerde gedurende de decentralisatie periode
 • beschrijving van stakeholders: o.a. de provincie, gemeenten, Bureau Jeugdzorg, Zorgaanbieders, Rijk, cliëntenraden, staten- en raadsleden
 • advisering over de stijl die de provincie in het proces hanteert en de tone of voice
 • concrete uitwerking per fasering ( bij iedere fase hoort een andere stijl)
 • praktische organisatie van de communicatie
 • concrete uitvoering van de communicatie: de inzet en aansturing van mensen en middelen
 • formulering en uitvoering van media-inzet

Referentie:

Caroline was door haar kennis en ervaring in staat het complexe werkterrein van de provincie, zoals de jeugdzorg, snel te overzien en de grote lijnen goed te duiden. Zij is een ondernemende en stevige communicatieadviseur met een uitstekende neus voor de politiek-bestuurlijke omgeving.

 

 

Herindeling Bernheze-Maasdonk (2012)

In de functie van interim teamleider communicatie en senior communicatie adviseur,
met in het takenpakket:

 • woordvoering en advisering B&W
 • voeren van persgesprekken, opstellen van persberichten
 • advisering Burgerparticipatie
 • coördinatie van communicatie afdeling
 • eindverantwoordelijke crisis communicatie
 • uitvoering online communicatie en social media
 • opzet en uitvoering projectcommunicatie: o.a. programma Duurzaamheid
 • oprichting Lokale Duurzame energiecoöperatie

Referentie:

Caroline geeft vertrouwen, is een prettige collega en heeft een goede regie op de communicatieprocessen.

 

 

Reconstructie Platteland Noord- en Midden-Limburg (2001)

In de functie van strategisch communicatie adviseur Reconstructie Platteland
Verantwoordelijk voor:

 • ontwikkeling en praktische uitvoering van meerjaren communicatie plan (intern en extern)
 • aansturing en begeleiding communicatie team en communicatiebureau
 • voorbereiding en uitvoering van voorlichtingsavonden voor reconstructieregio’s, agrariërs, dorpsraadsleden en andere betrokkenen
 • opbouw en onderhoud van perscontacten
 • opzet en uitwerking omgevings- en stake-holdersanalyses
 • advisering gedeputeerde

 

Neem contact op

Telefoon: 06-22787560
Naar contactformulier >>