Portfolio

Provincie Utrecht, Gemeente Bernheze, Nederlandse Adoptiestichting, Provincie Gelderland, ICCO ontwikkelingssamenwerking, Ministerie van VROM/Rijksgebouwendienst, BIMCaseweek, Provincie Noord-Brabant, Sector veiligheid Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, COA (Centrale Opvang Asielzoekers), Gemeente Venray, Rijkswaterstaat directie Limburg

Opdrachtgevers

Van Dullemen communicatie heeft velerlei opdrachtgevers: gerenommeerde non-profit overheidsorganisaties zoals gemeenten, Rijk en provincies, maar ook non-gouvermentele organisaties (NGO’s) en zelfstandige Bestuursorganen zoals het COA en de Veiligheidsregio’s.

Neem contact op

Telefoon: 06-22787560
Naar contactformulier >>